Thông báo tạm dừng tổ chức họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2021

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty CP Thuỷ sản 584 Nha Trang

Căn cứ vào thông báo số 178/TB-UBND ngày 02 tháng 5 năm 2021 của UBND tỉnh Khánh Hoà về công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong tình mới. Trong đó, nêu rõ việc không tổ chức các hoạt động tập trung đông người tại địa phương.

Căn cứ vào tình hình thực tế dịch bệnh COVID-19 đã xuất hiện trên nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước, với chiều hướng phức tạp, khó lường.

HĐQT sau khi bàn bạc đã thống nhất thông báo đến Quý Cổ đông việc tạm dừng tổ chức cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021, dự kiến vào 7 giờ 00 ngày 14/5/2021, như đã thông báo. Việc tổ chức họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 sẽ được dời đến thời gian khác, khi điều kiện cho phép, HĐQT sẽ gửi thông báo cụ thể đến Quý Cổ đông.

Rất mong được sự thông cảm và chia sẻ của Quý Cổ đông.

Trân trọng.