Nước mắm 584 Nha Trang đạt Giải thưởng Sao Vàng đất Việt liên tục các kỳ 2008 – 2011 – 2013 – 2015 – 2018

Giải thưởng Sao Vàng đất Việt là giải thưởng cao quý, góp phần xây dựng uy tín và hình ảnh thương hiệu Việt Nam, được lãnh đạo Đảng, Nhà nước đánh giá cao, được xã hội quan tâm, ủng hộ.
Giải thưởng cũng là nền tảng giúp định vị thương hiệu 584 Nha Trang, khẳng định uy tín thương hiệu trên thị trường nước mắm truyền thống, đối với người tiêu dùng, với các các nhà đầu tư trong nước và quốc tế.