Nước mắm 584 Nha Trang đạt Giải thưởng Sao Vàng đất Việt liên tục các kỳ 2008 – 2011 – 2013 – 2015 – 2018 – 2021

Giải thưởng Sao Vàng đất Việt là giải thưởng cao quý, góp phần xây dựng uy tín và hình ảnh thương hiệu Việt Nam, được lãnh đạo Đảng, Nhà nước đánh giá cao, được xã hội quan tâm, ủng hộ.
Giải thưởng cũng là nền tảng giúp định vị thương hiệu 584 Nha Trang, khẳng định uy tín thương hiệu trên thị trường nước mắm truyền thống, đối với người tiêu dùng, với các các nhà đầu tư trong nước và quốc tế.

Công ty Cổ phần Thủy sản 584 Nha Trang với thương hiệu Nước mắm 584 Nha Trang vinh dự hơn trong 10 năm, liên tục đạt giải thưởng các kỳ 2008 – 2011 – 2013 – 2015 – 2018 – 2011.

Chứng nhận Giải thưởng Sao Vàng đất Việt 2013
Chứng nhận Giải thưởng Sao Vàng đất Việt 2015
Chứng nhận Giải thưởng Sao Vàng đất Việt 2018
Chứng nhận Giải thưởng Sao Vàng đất Việt 2021