Tiết kiệm điện thành thói quen

Góp phần vào việc chống biến đổi khí hậu và tiết kiệm năng lượng trên toàn thế giới.

Hưởng ứng Giờ Trái đất 2024 bằng cách TẮT ĐÈN VÀ CÁC THIẾT BỊ ĐIỆN không cần thiết vào lúc 20h30 – 21h30, ngày 23/3/2024, và cả những ngày sau đó.